tanoi

Tanoi

Tanoi, 1923 yılında Jyonosuke Tanoi tarafından Tokyo’da kurulmuş ve günümüzde en büyük diş açma kılavuzları üreticilerinden biri haline gelmiştir.

Şirket, 1945 yılında üretim kapasitesini arttırmak için Saitama’da yeni fabrikasını açtıktan sonra 1987 yılında şirketin genel üretim kapasitesini iki katına çıkarmak için yeni Miyagi Üretim Tesisini faaliyete geçirmiştir.