Başarılı şirketlerin ortak tutkusu, yaptıkları her işin merkezine müşteriyi yerleştirmektir.
— Godfrey —

Müşteri Mutluluğu

Müşteri isteklerini daima kaliteli hizmet sunma anlayışımızla ele alırız.

Ülkemizde henüz tüketiciyi koruma yasasının bulunmadığı ve tüketici haklarından söz edilmediği bir dönemde sektörde bir ilke imza atarak hayata geçirilen “Koşulsuz Müşteri Mutluluğu” kavramı, şirketimizin ‘özgün ve ayrıcalıklı’ hizmet anlayışının ana fikrini oluşturmuştur.

Müşteri Mutluluğu

Müşteri Mutluluğu

Ülkemizde henüz tüketiciyi koruma yasasının bulunmadığı ve tüketici haklarından söz edilmediği bir dönemde sektörde bir ilke imza attık.

Koşulsuz Mutluluk

Bununla birlikte hayata geçirilen “Koşulsuz Müşteri Mutluluğu” kavramı, şirketimizin hizmet anlayışının ana fikrini oluşturmuştur.

Özgün ve Ayrıcalıklı

Şirketimizin ‘özgün ve ayrıcalıklı’ hizmet anlayışının ana fikrini oluşturan "Koşulsuz Müşteri Mutluluğu", değişmez ilkemizdir..

Referans Anlayış

Yıllar içinde sektörde referans ve örnek olan bu uygulama, şirketimizin hizmet anlayışının ana fikrini oluşturur.

Özgün & Ayrıcalıklı

Gerçek PR için edindiğimiz altı temel ilkemiz:

Gizlilik, Etik Değerler, Müşteri İlişkileri, Sosyal Sorumluluk, Sürdürülebilirlik, Kurumsal Felsefe.

....ve özgürlük bunlarla sınırlı değildir....Çünkü özgürlük sınırlı değildir. — Bronte —

Gizlilik

Gizlilik politikalarımız 25.05.2018 tarihinde yürürlüğe giren Avrupa Birliği Veri Koruma Yönergesi GDPR (EU General Data Protection Regulation)'a uygun olarak düzenlenmiştir.

Etik Değerler

Faaliyetlerimizi yürütürken, davranış ve tutumlarımızın kurumumuzun itibarını etkileyebileceğinin bilincinde hareket ederiz. Bu sebeple ne iş yaptığımız kadar işi nasıl yaptığımız da önemseriz.

Müşteri İlişkileri

Toplam kalite yaklaşımımızla müşteri memnuniyetine ve sadakatine önem veririz. Memnuniyet ve sadakat seviyesini en üst noktalara ulaştırmak amacıyla gerekli altyapı ve organizasyonu sürekli geliştiririz.

Sosyal Sorumluluk

Ülke genelinde gerçekleştirilen sosyal sorumluluk projelerine destek sağlamayı da ilke edinerek bu doğrultudaki çalışmalarımızı her geçen gün artırmaktayız.

Sürdürülebilirlik

Daha az tüketerek daha fazlasını başarmak. Bu fikir, tüm ticari iş ve faaliyetlerimizi yönlendiren sürdürülebilirlik stratejimizin merkezinde yer almaktadır.

Kurumsal Felsefe

Hizmetlerimizi sunarken çalışanlarımız tarafından yönetmeliklerine aykırı işlem yapılamaz. Öncelik sıramız; yasalar, standartlar, müşteri beklentileri, şirket politikaları ve hedefleridir.