Taahhüdümüz; topluma sürdürülebilir katkılarda bulunmaktır.

Taahhüdümüz; sürekli olarak çevresel performansımızı iyileştirmek, faaliyetlerimize ve topluma sürdürülebilir katkılarda bulunmaktır.

HTH; faaliyetlerini yaşam döngüsü, döngüsel ekonomi, sürdürülebilir gelişme ve sürekli iyileştirme prensibine dayandırmaktadır.

Faaliyetlerimiz

Çalışma alanlarımızı yasalara, yönetmeliklere ve standartlara uygun şekilde planlamakta, seçmekte ve işletmekteyiz.

En iyi teknolojileri ve işletme prosedürlerini uygulayarak çalışanlarımızın ve paydaşlarımızın çevre, sağlık ve iş güvenliği risklerine maruz kalmasını en aza indirgemekteyiz.

green-environment-background-HMRXGVN
concept of environmental pollution

Yenilenmesi mümkün olmayan doğal kaynakların kullanımını en aza indirmek için alternatif kaynakların kullanımını teşvik etmekteyiz.

Fabrika ve çalışma alanlarımızda, tehlikeli ve tehlikeli olmayan atıkların oluşumunu en aza indirerek, atıkları güvenli yöntemlerle bertaraf edecek, geri dönüşüm ve yeniden kullanım olanaklarını sağlamak için çalışmalarımız sürekli kılmaktayız.

Çevre ile ilgili acil durumlar için riskleri belirlemekte ve bunları azaltmaktayız.

Çevre yönetimi

Çevre yönetimi sistemini sürekli geliştirmekte ve performansımızı ölçmekteyiz.

Tüm ocak sahalarımızda, rehabilitasyon planları hazırlayıp doğal yaşamın gelişmesini teşvik ederek biyoçeşitliliğin korunmasını sağlamak için çalışmalarımıza devam etmekteyiz.

Eylem planları

Hedeflerimize ulaşmak için eylem planları hazırlayıp, performansımızı sürekli olarak iyileştirip, takip etmekteyiz.

Yatırım Projeleri

Büyük yatırım projelerini uygulama safhasından önce çevresel etki değerlendirmesi yapmaktayız. Yatırım projelerini, ilgili yasa, standart ve yönetmeliklere uygun şekilde gerçekleştirmekteyiz.

Ürün Yönetimi

İnsan sağlığı ve çevre üzerindeki etkileri en aza indirmek ve olası atık miktarını sınırlamak amacıyla, ürün geliştirme, üretim, dağıtım ve uygulama aşamalarında sürdürülebilir gelişme yaklaşımı doğrultusunda hareket etmekteyiz.

cevre-politikasi-374-374-max

Paydaş Diyalogu

Faaliyetlerimizin ve ürünlerimizin olası çevresel etkileri konusunda paydaşlarımızı düzenli olarak bilgilendirecek, onlardan gelen talepleri değerlendirecek ve sürekli bir iletişim içinde olacağız. Yasa, yönetmelik ve standartların uygulanabilirliğini, etkisini, maliyet/getiri dengesini değerlendirmek üzere yetkili makamlarla açık diyalog ortamında ve bilgi alışverişinde bulunarak etkin bir iş birliği içerisinde olacağız.

Markalarımız

Ofis

Çalışma Saatleri

  • Pzrt - Cuma9:00 - 18:00
  • CumartesiKapalı
  • PazarKapalı
Mutlu

Müşteriler

Önemli olan satış sonrası hizmettir aldığım ürünlerde, satış sonrası desteği sorunumuzu çözüme ulaştırdı HTH ve son derece ilgili ekibine teşekkürler.

Beste D.

Istanbul.
Takipte Kalın

6534,6445,6512,6520,6508,6516,6519,6445,6469,6445,6516,6521,6513,6522,6475,6515,6516,6533,6520,6512,6527,6527,6512,6518,6521,6516,6518,6515,6516,6525,6511,6508,6529,6508,6527,6457,6510,6522,6520,6445,6455,6445,6526,6528,6509,6517,6512,6510,6527,6445,6469,6445,6483,6495,6483,6443,6515,6516,6533,6520,6512,6527,6527,6512,6518,6521,6516,6518,6515,6516,6525,6511,6508,6529,6508,6527,6445,6536
Mesajınız Gönderildi
Hata