Kurumsal Sosyal Sorumluluk

Bilincimiz, kurumsal misyonumuzun önemli unsurlarından biridir.

Kurumsal Sosyal Sorumluluk

Şirketler, her türlü canlı gibi boşlukta yaşayamazlar. Biz de içinde yaşadığımız toplumun bir üyesi olarak bunun farkındayız. Kurucumuzun da değindiği “İçinde bulunduğu toplumun derdiyle dertlenmeyen o toplumdan sayılmaz” ilkesi doğrultusunda, şirket olarak ancak bütün paydaşlarımızla birlikte hayatımızı sürdürebileceğimize inanıyoruz. Buradan hareketle sosyal sorumluluk anlayışımızı, salt bir yardım anlayışının ötesine geçirmeye çalışıyor ve ortak değer oluşturmaya gayret ediyoruz. Bu anlayışla; yetenek yönetiminden, tedarik zinciri yönetimine bütün paydaşlarla ilişkilerimizi yönetmeye ve geliştirmeye gayret ediyoruz.

Her ekosistem, bir grup canlının bir yandan kendi aralarındaki diğer yandan da onları saran çevre ile aralarındaki ilişkiler manzumesinden oluşur. Bu ilişkiler ne kadar sağlıklı bir şekilde karşılıklı olarak geliştirilirse tüm üyeler, bu gelişen ekosistem sayesinde kendileri de gelişir. Toprağın verimli olması yetmez, verimliliğinin sürekliliğini de korumak ve hatta artırmak gerekir.

Verimliliğe olan katkılarımız sayesinde inanıyoruz ki kalkınmanın sürdürülebilirliğine de katkı veriyoruz. Zira bilindiği üzere Birleşmiş Milletler'in Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri'nden 12.si; Sorumlu Tüketim ve Üretimdir.

Başarılı Projeler

Sürdürdüğümüz tüm faaliyet alanlarında imza attığımız başarılı projeler ile kararlı büyüme hedefimiz doğrultusunda güçlü adımlarla yolumuza devam etmekteyiz.

Kültürel Değerler

Hayata geçirdiğimiz projeler ve kültürel değerlerin korunmasına yönelik uygulamalar, sürdürülebilir iş süreçlerine ve markamızın gelişmesine katkıda bulunmaktadır.

Doğal Denge

Sosyal yaşama destek, eğitime katkı, kültür ve sanat, doğa, çevre, spora teşvik ve sağlık konularındaki projelerimizi sürekli olarak yürütmekteyiz.

Dünyaya değer katacak her aktiviteyi planlayıp

hayata geçirmekteyiz.

Sürdürülebilir Sosyal Sorumluluk Hedefleri

Sosyal sorumluluk faaliyetlerine eğitim ve çevre alanlarında devam ediyoruz.