Toplum sevgi ile kaynaşır, adaIetIe yaşar, dürüst çaIışmakIa ayakta kaIır.

Farabi

Kurucumuzun Mesajı: 

 

Metal sektörüyle yirminci yüzyılın yetmişli yıllarında ülkemizin gurur kaynaklarından İskenderun Demir Çelik Fabrikasında tanıştım. Daha sonra metalin şekillendirilmesinde uygulanan yöntemlerden Talaşlı İmalat sektöründe yol almaya karar verdim. Bu yönelim netleşince 1992 yılında Hizmet Teknik Hırdavat firmasını kurdum.

Sanayi sektörünün merkezinde yer aldığını gördüğüm Talaşlı İmalat alt sektöründe kesici takımlar taciri olarak konumlanarak ülkemizin sanayisine buradan katkıda bulunmayı kendime amaç edindim.

“İçinde bulunduğu toplumun derdiyle dertlenmeyen o toplumdan sayılmaz” ilkesine inandığım için yapacağım işte de bunu hayata geçirmem gerektiğine inandım. Hayatım boyunca israftan kaçındım, ancak israf sadece ekmek ve suda olmaz. Hizmet Teknik Hırdavat bünyesinde bir araya gelen tüm kaynaklar başta emek olmak üzere israf edilmemeli. Sürdürülebilir bir yaşam için kaynaklarımızın yenilenmesine de özen göstereceğiz, kullanırken de ihtiyaçtan fazlasını tüketmeyeceğiz.

 

Sektörümüzde muhtelif iş parçalarının farklı şekillerde işlenebilmesi için çok sayıda farklı kesici takımlar üretilmektedir. İmalatçılar, bu seçenekler arasında en doğru tercihi yapabilmek için birçok parametreyi göz önünde bulundurmaları gerekir. Misyon cümlemizde de ifade ettiğimiz gibi, sanayimizin verimliliğine katkı sağlama adına; imalatçımızın neredeyse bu sınırsız alternatifler arasında işleri için en uygun kesici takımı tespit ve tedarik için ihtiyaç duyabileceği bilgiyi bünyemizde derledik ve derlemeye devam ediyoruz. Bu bilgi sayesinde verimliliğini artırmak isteyen müşterilerimize hizmet standardımız giderek yükseliyor.

 

Muhammed Mullaoğlu