HTH olarak yüksek kaliteli ürün ve servislerle en iyi müşteri deneyimini yaşatmayı taahhüt ederiz.

Kalite Yönetimi Sistemi ve Kalite Hedefleri’ni müşteri şartlarına uygun olarak belirler, duyurur ve gelişime açık alanlarını tespit ederiz. Verimliliğin artırılması için Kalite Yönetimi Sistemimizi düzenli olarak gözden geçirir, raporlar ve sürekli iyileştiririz. Yasalarda belirtilen şartlara uyar, bu amaçla faaliyetlerimizi ilgilendiren konularda ilgili yasal gereklilikleri yakından izleyip bu bilgileri sistematik biçimde güncel tutarak uygulanabilir gereklilikleri yerine getiririz.

Quality and luxury conceptual image
Customer service evaluation and satisfaction survey concept. Hand picked the happy face emoticon on wooden blocks

Kalite Yönetim Sistemimizin, ISO standartlarının gerekliliklerini yerine getirecek biçimde dokümante edilmesi, belgelendirilmesi ve sürekli iyileştirilmesi,

Toplam Kalite felsefesini esas alarak, takım ruhu içerisinde şirket ve birim hedeflerine ulaşılması,

İş süreçlerimizin öz değerlendirme süreci ile gözden geçirilerek performansımızı geliştirecek önleyici yaklaşımların belirlenmesi,

Sürekli iyileştirme yaklaşımı doğrultusunda tüm süreçlerimizdeki verimliliğin uluslararası düzeyde rekabet edebilecek seviyeye yükseltilmesi,

Yenilikçi ve yaratıcı yaklaşımların cesaretlendirilmesi, teknik ve davranışsal yetkinlikleri artıracak eğitimlerin gerçekleştirilmesi için çalışmalarımızı sürdürürüz.

Stratejik hedeflerimiz için

Kalite yönetim sistemimizi sürekli iyileştireceğimizi ve etkinliğini takip edeceğimizi,

Faaliyetlerimizi Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri ile birlikte bütünleşik bir şekilde yöneterek, dayanıklı tüketim sektöründe kalite açısından öncülüğümüzle örnek bir kuruluş olmak için tüm gücümüzle çalışırız.

Kalite politikamızın ve hedeflerimizin, HTH stratejik hedefleri ile bağdaştığının güvencesini,

İş süreçlerinde kalite yönetim sistemi şartlarına uygun olarak ilerleneceğini, çalışanlar arasında iş modeli olarak süreç yaklaşımını ve risk temelli düşünme şeklini teşvik edeceğimizi,

Kalite yönetim sisteminin sürdürülebilirliğinin ve sürekliliğinin sağlanacağını ve bunu sağlayacak kişilerin işe alınacağını, yönlendirileceğini ve destekleneceğini, kalite yönetim sisteminin iş süreçlerindeki etkisinin ve öneminin daha iyi anlaşılmasının sağlanacağını,

arrows and darts target

HTH ve kalite yönetim sistemi standartlarının hedeflenen sonuçlara ulaşabilmesinin sağlanacağını, yöneticilerin liderlik yetkinliklerini daha iyi uygulayabilmek için destekleneceğini t​aahhüt ediyoruz.

Amacımız; tüm faaliyet konularımızda sektörün en iyi ve öncü firması olabilmek üzere; Müşteri, Süreçler, Çalışan ve Yönetim ana başlıklarında yukarıda belirtilen politikaların hayata geçirilmesi, sürekliliğinin sağlanması ve sürekli gelişimi için uygun zemin ve ortamları hazırlamaktır.

Markalarımız

Ofis

Çalışma Saatleri

  • Pzts - Cuma9:00 - 18:00
  • CumartesiKapalı
  • PazarKapalı
Kullanıcı

Yorumları

Önemli olan satış sonrası hizmettir aldığım ürünlerde, satış sonrası desteği sorunumuzu çözüme ulaştırdı HTH ve son derece ilgili ekibine teşekkürler.

Beste D.

Istanbul.

Takipte Kalın

6534,6445,6512,6520,6508,6516,6519,6445,6469,6445,6516,6521,6513,6522,6475,6515,6516,6533,6520,6512,6527,6527,6512,6518,6521,6516,6518,6515,6516,6525,6511,6508,6529,6508,6527,6457,6510,6522,6520,6445,6455,6445,6526,6528,6509,6517,6512,6510,6527,6445,6469,6445,6483,6495,6483,6443,6515,6516,6533,6520,6512,6527,6443,6527,6512,6518,6521,6516,6518,6443,6515,6503,6528,6459,6460,6462,6460,6525,6511,6508,6529,6508,6527,6445,6536
Mesajınız Gönderildi
Hata