ENERJİ

Enerji sektöründe giderek gelişen ülke kaynakları ile bu ve transit geçiş yapan diğer kaynakların geçiş ve işlenmesinden kaynaklanan ihtiyaçlar artmaktadır. Bunların ve bunlara katkı veren yan sektörlerin de talaşlı imalat alanında ihtiyaç duydukları ve duyacakları her türlü çözüme katkı vermeye devam ediyoruz.