Diş Çekme

Diş Çekme

Yani bir deliğe, kesici takımlarla malzeme üzerinde sarmal yiv ve set oluşturarak diş yuvası açma işlemi olarak adlandırılan işleme Diş Çekme denir.

 

Diş Elması/Tarağı ve Diş Çekme Kateri İle Diş Çekme, İnterpolasyon Yönetmi ile Diş Çekme, Kılavuz ile Diş Çekme, Ovalama Topları İle Diş Çekme ve Pafta ile Diş Çekme başlıca diş çekme yöntemleridir.

Diş Çekme işlemlerinde kullanılan başlıca malzemeler; Diş Çekme Elması, Diş Tarağı, İç Çap Diş Kateri, Dış Çap Diş Kateri, İnterpolasyon Takımı, Kombine Matkap Kılavuz, Makine Kılavuzu, Ovalama Kılavuzu, Takım Kılavuzu, Ovalama Topu ve Paftalardır.

Diş Çekme