Best quality concept. Quality control switch knob on maximum pos

Kaliteli Hizmet

Hizmet kalitesi bir işletmenin müşteri beklentilerini karşılayabilme ya da geçme yeteneğidir ve hizmet kalitesinde önemli olan müşteri tarafından algılanan kalitedir.

Dolayısıyla hizmet kalitesi konusunda kalitenin müşteri tarafından algılanan performans düzeyi ya da hizmetin müşteriyi tatmin etme düzeyi olduğu söylenebilir.

Hizmet kalitesi müşteri beklentileriyle fiili hizmet performansının karşılaştırılması sonucu oluşur. Bu performans genellikle rekabet tarafından oluşturulan standartlara göre ölçülür ve bir değer meydana getirebilmesi için fiyat dengelenir.

Hizmet kalitesinin yükseltilmesinde itici güç olan müşteriler, beklentilerini ortaya koyarak, işletmenin nasıl bir hizmet üretmesi gerektiği konusunda ipuçları sunarlar. Diğer bir deyişle hizmet kalitesinin yükseltilmesinin ya da verilen hizmetin tatmin edici olmasının anahtarı, o hizmeti alan müşterilerdir. Müşterinin beklentileri, tepkileri, önerileri, şikâyetleri işletmeye neyi nasıl yapmaları gerektiğini gösterir. O halde kaliteli hizmete müşteri görüşlerini dikkate alarak da ulaşmak mümkündür.

Müşteri tatmini kavram olarak satın alma sonucu meydana gelen olumlu düşüncelerdir, işlevsel olarak ise müşteri tatmini, çeşitli ürün veya hizmetlerden elde edilen memnuniyetlerin toplamı olarak değerlendirilebilir. Tüketici, satın alma maliyetini elde edeceği fayda ile kıyaslayarak tatmin düzeyi konusunda kararını verir.

Hizmet kalitesi konusunda ise tatmin, beklenen hizmet ile alınan hizmet arasındaki olumlu farktır. Tam tersi durumda yani, beklenen hizmet ile alınan hizmet arasındaki farkın olumsuz olması da tatminsizliği meydana getirir.

Kaliteli Hizmet Politikamız

Hizmet Teknik ailesi olarak; Müşterilerimizin ihtiyaç ve beklentilerini etkin bir şekilde hızlı, hatasız ve zamanında karşılamak, Tedarikçiliği profesyonel bir hizmet anlayışı olarak ele almak, uygulamak ve geliştirmek, Müşterilerimize ulusal ve uluslararası standartların gerektirdiği kurallara, yasalara ve yönetmeliklere uygun, güvenirlilik çerçevesinde hizmet vermek, Başarının anahtarının müşterilerine kaliteli hizmetten geçtiği bilinci ile müşteri memnuniyetinin ve beklentilerinin seviyesinde hizmet sunmak, Sunduğu hizmetin optimum fiyat, zamanında hizmet ve taahhüt edilen kalitede olmasını gerçekleştirerek müşterilerinin memnuniyetini sağlamak, Verdiğimiz hizmetleri geliştirerek ve çeşitlendirerek sürekliliğini sağlamak, Amacıyla kaliteli hizmet anlayışını benimsemekte ve daima mevcut kalitemizi bir üst seviyeye ulaştırma çabası içesideyiz.