'Hizmet' anlayışımız

'Kaliteden Ödün Vermeden' ve 'Sonuç Odaklıdır'.

Vizyonumuz

Vizyon, Türkçeye görme olarak çevirebileceğimiz İngilizcedeki vision kelimesinden gelmektedir. Strateji Geliştirme ve Planlama literatürüne giren vizyon kelimesi ile kastedilen ise; yönetilen organizasyonun ileride alacağı veya alması istenilen halinin tasviridir. Bir diğer ifade ile, kaynak ve/veya yetenek eksikliğinden dolayı henüz gerçekleştirilememiş bir durumdur. Bu haliyle vizyon doğrudan stratejik niyetle de bire bir ilişkilidir.

Dolayısıyla Vizyon, Organizasyon olarak gelecekte nerede olmak istediğimizi, neleri yapmış olursak kendimizi başarılı kabul edeceğimizi ifade eden bir beyandır.

Organizasyonlar, kendilerine göre farklı tiplerde vizyon beyanlarında bulunabilirler. Bu tipler genellikle üç grupta toplanabilir:

 • Nicel ifadeler kullanılarak hazırlananlar. Mesela, 10 Milyon TL ciroya ulaşmak gibi ifadeler kullanılmaktadır
 • Üstünlük ifade edenler: alanında bir numara, bölgesinde lider gibi ifadeler bunlar
 • Bir de rakiplere göre kendini konumlandıran ifadeler vardır.

Vizyon İfadesinin Organizasyonların Hayatına Sağladığı Faydalar: (Netleştirilip iletişimi iyi bir şekilde yapıldığı takdirde)

 • Organizasyonun odaklanmasına ve bir arada kalmasına
 • Mevcut çalışanları motive etmeye ve yenilerini çekmeye
 • Tüm ilgili paydaşların ve medya gibi üçüncü tarafların bizi anlamasına
 • Son tahlilde vizyonumuza katkıda bulunmayan şeyleri ilgi alanımızın dışında tutmaya
  Yardımcı olur.

Bir Vizyon Cümlesinde beklenen bu ve benzeri faydaları sağlayabilmesi için de taşıması gereken özellikler vardır, onlardan bazıları:

 • Net olmalı, yoruma açık olmamalı
 • Motive edici
 • Gelecek kipi kullanmalı
 • Çalışanların, işlerini yaparken sergilemeleri istenilen değerlere hizalanmalı
 • Yön verici
 • Cesur, cüretkâr
 • Süreli, gerçekleşmesi gerekenleri bir süreyle sınırlamalı

Hizmet Teknik Hırdavat olarak Vizyonumuz ise;
Yaşanabilir bir dünya hayaliyle, 2026 sonuna kadar, Türkiye çapındaki talaşlı imalatçıların mevcut ve gelişen beklentilerine hem geleneksel yöntemlerle hem de dijital olarak cevap verecek şekilde yapılanmamızı tamamlamak.

Misyonumuz

İngilizcedeki mission kelimesinin sözlük anlamı; bir kişinin veya grubun yüklenmiş olduğu özel görev, önceden belirlenmiş ve genellikle kendi kendine empoze edilen bir hedef. Strateji geliştirme ve planlama literatürümüze dahil olan misyon ile bir organizasyon kendine biçtiği rolü anlatan bir ifadedir. Yani organizasyon kendi kuruluş amacını özetler burada.

Kurumun, ürünleri, hizmetleri, hedeflenen müşteri kitleleri, coğrafi pazarları, felsefeleri ve değerleri gibi konular hakkındaki bilgileri tüm paydaşlarına aktaran önemli bir iletişim aracıdır. Yani şirket, var oluşunun temel nedenlerini herhangi bir çalışanın, tedarikçinin, müşteri veya topluluğun anlamasını sağlayacak şekilde misyonunda yansıtabilir.

Misyon beyanının faydaları:

 • Kurum paydaşlarını, plan ve hedefleri hakkında bilgilendirmek
 • Çalışanların çabalarını firmanın hedefleri doğrultusunda birleştirir
 • PR aracı olarak kullanılabilir
 • Kaynak tahsisi için bir temel teşkil eder
 • Stratejik veya günlük kararlara rehberlik eder
 • Firmanın proaktif olduğunu gösterir, zira vizyon ile birlikte misyon ifadesi,
 • performanslarını yükseltmeleri için çalışanlara ilham verir.

Bu ve benzeri faydaları sağlaması için bir misyon beyanı aşağıdakileri içerdiği ölçüde etkili olur:

 • Kamuoyu algısı: mesela kurum sosyal açıdan sorumlu ve çevre dostu mu? Nasıl algılanmak ister.
 • Müşteriler: müşterileri kimler? Onlara nasıl fayda sağlar?
 • Çalışan algısı: kurum çalışanlarına nasıl davranır? Bu konuda nasıl algılanmak ister.
 • Felsefe: Bir kurumu yönlendiren temel inançlar, değerler ve felsefeler nelerdir?
 • Ürünler veya hizmetler: firmanın sunduğu ana ürünler veya hizmetler nelerdir? Benzersizlikleri nelerdir?
 • Piyasalar: firma hangi coğrafi pazarlarda faaliyet gösteriyor?
 • Teknoloji: firmanın temel teknolojisi nedir?
 • Sürdürülebilirlik: firma, kendini büyümeye ve finansal sağlamlığa adamış mı?
 • Özgünlük: firmanın güçlü yönleri, yetkinlikleri veya rekabet avantajları nelerdir?

 

Misyon ifadesi kaleme alınırken dikkat edilmesi gerekenler arasında:

 • Kısa ve öz olması
 • Kolay hatırlanabilir
 • İlham verici
 • Kurumun adını içermesi
 • Pazar odaklı olması

Son olarak şu noktaya değinmeden bu konuyu kapatmak doğru olmayacaktır: yönetimin birinci görevi misyonu kristalize etmek ise, ikinci görevi de onun en samimi savunucusu ve uygulayıcısı olmaktır.

Hizmet Teknik Hırdavat olarak Misyonumuz; Hizmetlerimizle Rekabet Gücünüze Güç Katmaktır.
Bunu yaparken:

 • Dürüst Tüccar
 • Çözüm odaklılık
 • Zamanın değerini bilme
 • İlkelerinden ödün vermeden hizmet yolumuza devam etmekteyiz.