HTH olarak yüksek kaliteli ürün ve servislerle en iyi müşteri deneyimini yaşatmayı taahhüt ederiz.

Bu gizlilik politikası, web sitemizi ziyaret ettiğinizde sağladığınız bilgilerin, HTH tarafından nasıl kullanıldığını ifade etmektedir. HTH sizin gizlilik korumanızın garanti altında olduğunu taahhüt etmemektedir. Gereken teknik argümanlar ile ziyaretçi iletişim verileri SSL protokolü ile şifrelenmektedir.

Kalite Yönetimi Sistemi ve Kalite Hedefleri’ni müşteri şartlarına uygun olarak belirler, duyurur ve gelişime açık alanlarını tespit ederiz. Verimliliğin artırılması için Kalite Yönetimi Sistemi düzenli olarak gözden geçirir, raporlar ve sürekli iyileştiririz. Yasalarda belirtilen şartlara uyar, bu amaçla faaliyetlerimizi ilgilendiren konularda ilgili yasal gereklilikleri yakından izleyip bu bilgileri sistematik biçimde güncel tutarız. Uygulanabilir gereklilikleri yerine getiririz.

Quality and luxury conceptual image
Customer service evaluation and satisfaction survey concept. Hand picked the happy face emoticon on wooden blocks

Kalite yönetim sistemimizin ISO standardlarının gerekliliklerini yerine getirecek biçimde dokümante edilmesi, belgelendirilmesi ve sürekli iyileştirilmesi,

Toplam Kalite felsefesini esas alarak, takım ruhu içerisinde şirket ve birim hedeflerine ulaşılması,

İş süreçlerimizin özdeğerlendirme süreci ile gözden geçirilerek, performansımızı geliştirecek önleyici yaklaşımların belirlenmesi,

Sürekli iyileştirme yaklaşımı doğrultusunda tüm süreçlerimizdeki verimliliğin uluslararası düzeyde rekabet edebilecek seviyeye yükseltilmesi,

Yenilikçi ve yaratıcı yaklaşımların cesaretlendirilmesi, teknik ve davranışsal yetkinlikleri artıracak eğitimlerin gerçekleştirilmesi

Stratejik hedeflerimiz için

Kalite yönetim sistemimizi sürekli iyileştireceğimizi ve etkinliğini takip edeceğimizi,

Faaliyetlerimizi Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri ile birlikte bütünleşik bir şekilde yöneterek, dayanıklı tüketim sektöründe kalite açısından öncülüğümüzle örnek bir kuruluş olmak için tüm gücümüzle çalışırız.

Kalite politikamızın ve hedeflerimizin HTH stratejik hedefleri ile bağdaştığının güvencesini,

İş süreçlerinde kalite yönetim sistemi şartlarına uygun olarak ilerleneceğini, Çalışanlar arasında iş modeli olarak süreç yaklaşımını ve risk temelli düşünme şeklini teşvik edeceğimizi,

Kalite yönetim sisteminin sürdürülebilirliğinin ve sürekliliğinin sağlanacağını ve bunu sağlayacak kişilerin işe alınacağını, yönlendirileceğini ve destekleneceğini, Kalite yönetim sisteminin iş süreçlerindeki etkisinin ve öneminin daha iyi anlaşılmasının sağlanacağını,

arrows and darts target

HTH ve kalite yönetim sistemi standartlarının hedeflenen sonuçlara ulaşabilmesinin sağlanacağını, Yöneticilerin liderlik yetkinliklerini daha iyi uygulayabilmek için destekleneceğini, t​aahhüt ediyoruz.

Tüm faaliyet konularımızda sektörün en iyi ve öncü firması olabilmek üzere, Müşteri, Süreçler, Çalışan ve Yönetim ana başlıklarında yukarıda belirtilen politikaların hayata geçirilmesi, sürekliliğinin sağlanması ve sürekli gelişimi için uygun zemin ve ortamları hazırlamaktır.

Kurumsal politikalar

Gizlilik politikası, Kalite politikası, Çevre politikası, İSG politikası, ve diğer politikalar.

Our Best Works

For all the things you want to do. For the things you love.

All

Çözüm ortakları

İşbirlikçilerimiz, Çözüm ortaklarımız, ve çalıştığımız bazı markalar

Office

Hours

  • Mon - Fri9:00 PM - 6:00 AM
  • SaturdayClosed
  • SundayClosed
  • HolidayClosed
User

Review

Önemli olan satış sonrası hizmettir aldığım ürünlerde, satış sonrası desteği sorunumuzu çözüme ulaştırdı HTH ve son derece ilgili ekibine teşekkürler.

Beste D.

Istanbul.
Stay

in Touch

6534,6445,6512,6520,6508,6516,6519,6445,6469,6445,6532,6522,6528,6525,6475,6512,6520,6508,6516,6519,6457,6510,6522,6520,6445,6455,6445,6526,6528,6509,6517,6512,6510,6527,6445,6469,6445,6483,6495,6483,6443,6510,6522,6521,6527,6508,6510,6527,6443,6513,6522,6525,6520,6445,6536
Thank You! Your message has been sent.
Oops! Something went wrong and we couldnt send your message.

Blog Timeline

İşletmemiz, markalarımız, sektörümüz ve faaliyet alanlarımız hakkında haber, duyuru ve bilgilerin yer aldığı bloglar.